Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Welkom bij KKG, het Kantoor der Kerkelijke Goederen

Stichting KKG is dé vastgoedspecialist voor kerken en aanverwante organisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk te koop of pastorie te koop aanbieden? Wij zijn gespecialiseerd in kerkelijk vastgoed

Net als de maatschappij is de kerk volop in beweging. Daarnaast wordt het beheer van kerkelijk vastgoed steeds complexer door de ontwikkelingen in de vastgoedsector. Heeft u een kerkgebouw te koop? Specifieke deskundigheid is vereist. Die deskundigheid heeft KKG in huis. Bovendien is KKG met ruim vijfenzestig jaar ervaring volledig thuis in de kerkelijke structuren.

Kerkgebouw te koop?

Kerk te koop? De rentmeesters van KKG geven advies aan colleges van kerkrentmeesters, beheercommissies, diaconieën en stichtingsbesturen. Daarnaast beheren onze rentmeesters graag uw kerkelijk vastgoed.

Activiteiten die KKG uitvoert:

  • Beheer van agrarisch en stedelijk vastgoed
  • Aan- en verkoop van agrarisch en stedelijk vastgoed
  • Advisering bij en uitgifte van (erf)pacht
  • Advisering bij ruilverkaveling
  • Taxaties voor diverse doeleinden
  • Begeleiding bij onteigeningzaken
  • Herbestemming kerkelijke gebouwen
  • KerkSupport > wij werken nauw samen met KKA en KKG Adviseurs om kerken perspectief op een vitale gemeente te bieden

Heeft u vragen over pachtzaken? Een kerk te koop? Pastorie te koop? Heeft u te maken met ruilverkaveling, of met onteigening van gronden? De rentmeesters van stichting KKG zijn u graag van dienst!

KKG is uw partner wanneer u een kerkgebouw te koop wilt aanbieden. Wilt u een taxatie kerk of een waardebepaling van uw kerkgebouw laten uitvoeren? Lees hier meer over een taxatie kerkgebouw.

Klik hier om onze actuele nieuwsbrieven te downloaden. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden.