Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Aankoop landerijen en grond

Steeds meer kerken beleggen in landbouwgronden

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is van mening dat colleges op dit moment land zouden moeten kopen. Daar zijn diverse argumenten voor, zoals bijvoorbeeld de huidige rentestand: geld maakt bij de bank geen geld meer.

Lage rentestand

De rentestand is nu zo laag dat deze wordt overtroffen door de jaarlijkse inflatie. Dit betekent dat u in dat geval de rentegift niet kunt benutten zonder uw eigen vermogen uit te hollen. Sterker nog: u dient jaarlijks uw eigen vermogen aan te vullen om de onderliggende waarde volledig in stand te houden.

Grond zorgt voor direct rendement

Bij grond is dit anders. Omdat het momenteel zo goed gaat in de agrarische sector is een direct rendement realiseerbaar van zeker 3%. Dit is het geval bij uitgifte in erfpacht. Deze baat kunt u direct aanwenden voor uw kerkelijke doelen, want de inflatie wordt bij grond gecorrigeerd in de waardestijging hiervan. Met andere woorden: bij grond kunt u de jaarlijkse inflatie optellen bij uw rendement in plaats van (bij de bank) ervan aftrekken.

Meer informatie?

Voor een goede kavel landbouwgrond met een deskundige (erf-)pachter of meer informatie kunt u terecht bij één van de rentmeesters van KKG, bel (033) 467 10 10 of mail naar info@kkgkka.nl.

KKG helpt u verder!