Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Beheer

De rentmeesters van KKG ontzorgen plaatselijke colleges door diverse zaken op het gebied van vastgoed uit handen te nemen. Bijvoorbeeld het volledige beheer van het vastgoed, inclusief de jaarlijkse financiële verantwoording. Maar ook incidentele zaken zoals bemiddeling of advisering bij aan- en verkoop of herbestemming. De rentmeesters van KKG staan altijd ten dienste van plaatselijke colleges en zijn erop gericht optimaal rendement voor de kerken te behalen.

 

Specialistische kennis

Het beheer van agrarisch vastgoed is complex en vereist specialistische kennis.
Dankzij hun jarenlange ervaring hebben de rentmeesters van KKG deze specialistische kennis in huis. Zij kunnen het beheer van uw agrarisch vastgoed geheel voor u verzorgen en voorzien u graag van deskundig advies.

Werkzaamheden die KKG uitvoert:

 • Beheer van agrarisch en stedelijk vastgoed
  Denk hierbij aan het beheer van landerijen, woningen, winkels en kantoorpanden.
 • Aan- en verkoop van agrarisch en stedelijk vastgoed
 • Daadwerkelijke aan- en/of verkoop of advisering hierbij, oriëntatie op herbestemming en arbitragezaken.
 • Advisering en bemiddeling bij (erf)pachtzaken
  KKG is gespecialiseerd in het opstellen van pacht-, huur-, jacht- en erfpachtcontracten en het bemiddelen bij geschillen in pachtzaken. Door jarenlange ervaring heeft KKG veel kennis op dit gebied opgebouwd.
 • Uitvoeren taxaties voor zowel bebouwd als onbebouwd vastgoed:
  > Taxaties van landerijen
  > Taxaties van gebouwd vastgoed
  > Taxaties van kerk(elijke) gebouwen
 • Advisering en bemiddeling bij ruilverkaveling, onteigening, melkquoteringsregelingen en toeslagrechten
 • Procesbegeleiding aangaande gebouwen keuze

 

Wilt u meer informatie over KKG? Neem vrijblijvend contact met ons op!