Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Beheer agrarisch vastgoed

Advies, beheer en onderhoud agrarisch vastgoed

Activiteiten die deel uitmaken van het beheer:

  • Voeren van het dagelijks beheer
  • Opmaken of wijzigen van (erf)pacht- en huurovereenkomsten
  • Incasso van pachten en huren
  • Controleren en betalen van vaste lasten (waterschap, onroerende zaakbelasting, verzekeringen)
  • Eerste aanspreekpunt voor (erf)pachter en huurder
  • Advies en bemiddeling bij ruilverkaveling, onteigening, melkquoteringsregelingen en toeslagrechten

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!