Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Gebouwenbeheer

Advies, beheer en onderhoud stedelijk vastgoed

 

Activiteiten die KKG voor bebouwd vastgoed uitvoert:

  • Voeren van het dagelijks beheer
  • Het innen van de huur
  • Debiteurenbewaking
  • Opstellen van contracten
  • Advisering rond (gebouwen)beleid
  • Advisering bij afstoting kerk(elijke)gebouwen
  • Het zoeken naar een passende oplossing voor herbestemming van kerk(elijke) gebouwen en bijbehorende ondergrond

Neem voor meer informatie contact met ons op!