Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Bestuur

Bestuur2016

Het bestuur van KKG, KKA en KKG adviseurs van links naar rechts
Ing. K. Tilma, jhr. mr. K.F.H. Schorer, dr. A. Mosterd, H. Wobben,
ds. G. de Fijter, drs. P.D. Eenshuistra