Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Disclaimer

Disclaimer voor www.kkgkka.nl

Deze disclaimer is van toepassing op deze website: www.kkgkka.nl. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Bij de samenstelling van de inhoud van onze website streven we naar zorgvuldigheid en actualiteit. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig en/of niet meer (geheel) correct is.

De inhoud van deze website (afbeeldingen, teksten en informatie) is beschermd door auteursrechten. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op welke manier dan ook openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG). Het is wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor persoonlijk gebruik.

Gebruikers van onze website zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen ze vanuit onze websites verzenden.

De informatie op www.kkgkka.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG).

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan haar website gekoppelde hyperlinks naar websites en/of bestanden van derden.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.