Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Herbestemming

Gebouwenproblematiek

Als gevolg van secularisering worden steeds meer kerkgebouwen gesloten of krijgen een andere functie. Daarentegen zijn er ook nog steeds kerkelijke gemeenten op zoek naar nieuwe huisvesting. Meer >>

Taxatie

De waarde van een kerk is afhankelijk van een aantal zaken. Als er sprake is van een monument kan er geen sprake zijn van sloop. Wel zou, naast de mogelijkheid het met de bestemming religieus gebruik voort te zetten, het mogelijk kunnen zijn zonder aantasting van de monumentenstatus, de bestemming te wijzigen ten behoeve van bijvoorbeeld wonen, wonen en werken of zorg. Meer >>

Verkoop

Voordat een keuze tot verkoop gemaakt kan worden, dient er een prognose voor de toekomst gemaakt te worden. Daarin wordt gekeken naar de opbouw van de gemeente vandaag en de ontwikkeling daarvan in de toekomst. Meer >>

Aankoop

Bij aankoop van een (kerk)gebouw spelen aspecten als voldoende ruimte, aanpassingsmogelijkheden, achterstallig onderhoud en een weloverwogen financiële afweging een belangrijke rol. Meer >>

Proces

Het proces om te komen tot het afstoten of aankoop van één of meerdere kerkgebouwen is gecompliceerd, waarbij ook emoties een grote rol spelen. Van groot belang is om de juiste (kerkordelijke) procedures te doorlopen en een goede balans te creëren tussen enerzijds transparantie naar de gemeenteleden en anderzijds daadkrachtig optreden door het kerkbestuur. Meer >>

Meer informatie?

Neem contact op met ons kantoor of de rentmeester uit uw regio.