Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Aankoop kerk en kerkelijk vastgoed

Bepalen optimale aankoopprijs

Bij aankoop van een kerk of kerkelijk vastgoed spelen aspecten als voldoende ruimte, aanpassingsmogelijkheden, achterstallig onderhoud en een weloverwogen financiële beslissing een belangrijke rol. Mede omdat er een beslissing voor de lange termijn genomen moet worden. De rentmeesters van KKG kunnen u o.a. bijstaan door het bepalen van de optimale aankoopprijs.

Voldoen aan wensen gemeente

Bent u op zoek naar een ander kerkgebouw, let dan goed op de voorwaarden van uw gemeente. Is er een (kerk)gebouw te vinden dat aan deze voorwaarden voldoet? Biedt het gebouw voldoende ruimte voor het aantal kerkbezoekers voor nu en in de toekomst, zijn er voldoende nevenruimten? En hoe zit het met de exploitatiekosten, wordt er niet teveel risico genomen?

KKG ondersteunt u  graag bij deze overwegingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.