Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Gebouwenproblematiek

Kerk sluiten of andere functie?

Als gevolg van secularisering worden steeds meer kerkgebouwen gesloten of krijgen een andere functie. Daarentegen zijn er ook nog steeds kerkelijke gemeenten op zoek naar nieuwe huisvesting.

Keuzes maken

Om vast te stellen wat nu de juiste keuze is in zowel afstoten maar ook inzake aankoop van een kerkgebouw dienen een aantal aspecten te worden afgewogen. Deze aspecten zijn deels zakelijk, maar ook deels van emotionele aard. Ze hebben in ieder geval gemeenschappelijk dat het maken van keuzes op basis van deze aspecten, gevolgen heeft voor de kerk op korte maar zeker ook op langere termijn

Welk gebouw is het meest geschikt of geschikt te maken voor de toekomst? Dat is voor veel kerkelijke colleges geen gemakkelijke vraag. Afstoten van een kerkgebouw is een ingewikkeld en emotioneel proces dat vraagt om een gedegen voorbereiding. Komt een kerkgebouw vrij van gebruik dan kan er gekozen worden voor verkoop met voorgezet religieus gebruik, herbestemming of herontwikkeling.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met ons kantoor of de rentmeester in uw regio.