Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Verkoop

Prognose toekomst

Voordat een keuze tot verkoop gemaakt kan worden, dient er een prognose voor de toekomst gemaakt te worden. Daarin wordt gekeken naar de opbouw van de gemeente vandaag en de ontwikkeling daarvan in de toekomst. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van kosten en inkomsten. Daarnaast zal een visie ontwikkeld moeten worden over de vorm van ‘kerkzijn’ en ‘kerkbeleving’. Aan de hand daarvan kan vastgesteld worden wat een gemeente aan gebouwen kan en wil exploiteren.

Gebouw afstoten?

Als de uitkomst van bovenstaande tot gevolg heeft dat er gebouwen afgestoten dienen te worden, moet naast de vaststelling van de waarde van de gebouwen de keuze gemaakt worden of er een beperking gewenst is van het toekomstige gebruik daarvan.

Tegelijk moet er een plan van aanpak komen voor het aanpassen van resterende onroerende goederen naar de gewenste vorm.

Bij het maken van de juiste keuze voor u als kerkelijke gemeente kan KKG u van dienst zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.