Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Proces

Juiste procedures doorlopen

Het proces om te komen tot het afstoten of de aankoop van één of meerdere kerkgebouwen is gecompliceerd. Ook emoties spelen een grote rol. Van groot belang is om de juiste (kerkordelijke) procedures te doorlopen en een goede balans te creëren tussen enerzijds transparantie naar de gemeenteleden en anderzijds daadkrachtig optreden door het kerkbestuur.

Onafhankelijk advies van KKG

KKG kan u in alle bovengenoemde facetten van dienst zijn in de vorm van het uitbrengen van een onafhankelijk advies inzake de gebouwenproblematiek.

Bel voor een afspraak met ons kantoor in Amersfoort: (033) 467 10 10 en laat u adviseren door één van onze rentmeesters.