Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Taxatie

De waarde van een kerk is afhankelijk van een aantal zaken:

 

Monument

Als er sprake is van een monument kan er geen sprake zijn van sloop. Wel zou, naast de mogelijkheid het met de bestemming religieus gebruik voort te zetten, het mogelijk kunnen zijn zonder aantasting van de monumentenstatus, de bestemming te wijzigen ten behoeve van bijv. wonen, wonen en werken of zorg.

In geval van voortgezet religieus gebruik is de waarde afhankelijk van de technische staat van het gebouw, eventuele excessieve gebruikslasten zoals stookkosten en de indeling en inrichting van kerkzaal en nevenruimtes.

Geen monumentale status

Als er geen sprake is van monumentale status, kan sloop en herontwikkeling van de locatie aan de orde zijn.
In veel gevallen zal er sprake zijn van bestemmingswijziging. Mogelijkheden daartoe zijn afhankelijk van het huidige bestemmingsplan en de medewerking van het college van B&W, de gemeenteraad en soms de provincie.

Wilt u meer informatie over taxatie kerkgebouw? Wilt u een taxatie kerk laten uitvoeren? Neem contact op met ons kantoor of de rentmeester in uw regio.