Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

KerkSupport in de media: RD 2 mei 2017

KerkSupport biedt kerken helpende hand

 

Reformatorisch Dagblad | 2 mei 2017
Van een medewerker

AMERSFOORT. KKG Adviseurs,een stichting zonder winstoogmerk die diensten verleent aan onder andere kerken, constateert een stijging van het aantal kerkelijke gemeenten dat financieel in de problemen komt. Daarom is de organisatie begonnen met KerkSupport, dat zulke gemeenten wil ondersteunen.

In ruim een maand tijd kreeg hij te maken met vier gemeenten die het moeilijk hebben, zegt Gijsbert Geluk, directeur van KKA, KKG en KKG Adviseurs in Amersfoort, drie stichtingen onder één bestuur die zich bezighouden met het beheer van kerkelijk vastgoed en kerkelijke administratie in de breedste zin van het woord.

De gevolgen van kerkverlating worden steeds zichtbaarder, stelt Geluk. Alle vier de gemeenten vroegen om hulp. Eén ervan was eigenlijk te klein geworden om zelfstandig te kunnen blijven bestaan en zocht naar samenwerking met een andere gemeente. De andere gemeenten hadden te weinig inkomsten om in de toekomst te kunnen voortbestaan. Ze wilden hun beleid aanpassen om het hoofd boven water te kunnen houden, eventueel door het afstoten van gebouwen.

KKG Adviseurs ziet dat steeds meer gemeenten het niet zelf meer aankunnen, aldus Geluk. Als ze met commerciële partners in zee gaan voor advies, kan dat veel kosten. Zijn organisatie heeft een plan gemaakt om deze gemeenten „effectief en zo goedkoop mogelijk te hulp te komen.” Dat gebeurt door middel van KerkSupport, dat hen helpt om een goede afweging te maken. „Het idee is gelanceerd tijdens de Kerkenbeurs medio maart. De komende tijd komen er advertenties in diverse bladen om meer bekendheid te krijgen.”

Het team van KerkSupport bestaat uit dertien personen. De meesten werken bij een van de drie organisaties, maar er zijn ook externe deskundigen aangetrokken, onder wie Jan Boer, gemeenteadviseur bij Kerkvitaal, Alwin Kaashoek, stedenbouwkundige van KAAder Kerkadvies, Cor Schaap, kerkcoach van Bureau Meerzijdig, en gemeenteadviseur Jenneke Span. Daarnaast onderhoudt KerkSupport meer informele contacten met deskundigen.

De mensen van KerkSupport begeleiden, al naar gelang de vraag, een onderdeel of een heel traject, tot en met de verkoop van het kerkgebouw. Geluk: „De kerkverlating is triest. Het is van belang om de goede keuzes te maken, om zo te kunnen blijven functioneren als gemeente.”

>> Meer weten over KerkSupport? Kijk hier!