Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

Wat is het ANBI-portaal?

Publicatieplicht ANBI’s

Sinds 1 januari 2014 zijn instellingen met een ANBI-status verplicht jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar te maken. Dit in het kader van meer transparantie en inzicht in het functioneren van instellingen met een ANBI-status.

Breng uw ANBI-status niet in gevaar

Ook als kerkgenootschap wordt u hiermee geconfronteerd. Belangrijke vraag is en blijft of u als kerkgenootschap op grond van de bestaande eisen ANBI-proof bent. We denken hierbij graag met u mee.

Geen eigen website? Maak gebruik van ons ANBI-portaal

Wanneer uw kerk geen eigen website heeft, is het moeilijk om de verplichte gegevens openbaar te maken. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons ANBI-portaal. Voor een bedrag van € 75,- per jaar (exclusief btw) per college of entiteit kunt u uw gegevens op dit portaal publiceren. Bij een PKN-college gaan wij ervan uit dat het PKN-format volledig wordt aangeleverd.

Hoe kunt u gebruikmaken van ons ANBI-portaal?

Wanneer u interesse heeft in ons ANBI-portaal kunt u zich bij ons aanmelden. Stuur een e-mail naar info@kkgkka.nl of bel (033) 467 10 10. Wij informeren u verder over de werking van ons ANBI-portaal. Als voorbereiding kunt u alvast de onderstaande gegevens verzamelen. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier dat u hier kunt downloaden.

Welke gegevens moeten gepubliceerd worden?

  • Statutaire naam;
  • RSIN/fiscaal nummer;
  • Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
  • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders (met uitzondering van namen van bestuurders van kerkgenootschappen en namen van bestuurders waarvoor op verzoek ontheffing verleend is omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid);
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • In geval van kerkgenootschappen: een (verkorte) staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting

Een kerk moet deze gegevens telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar maken. Wanneer u gebruikmaakt van ons ANBI-portaal bent u zelf verantwoordelijk voor de publicatie van uw gegevens.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.