Kantoor der Kerkelijke Administraties, de administratieve dienstverlener voor kerken en instellingen.

KKG Adviseurs en Kerkelijk Waardebeheer onderzoeken samengaan

De besturen van Kerkelijk Waardebeheer en KKG Adviseurs hebben besloten tot een onderzoek naar een samengaan van beide organisaties in de nabije toekomst. In de afgelopen maanden is vastgesteld dat de organisaties elkaar aanvullen. Door samen te gaan worden specifieke kennis en vakmanschap gebundeld en aangeboden aan christelijke kerken. Dit voornemen wordt de komende maanden onderzocht en uitgewerkt in een ondernemingsplan. Op basis daarvan nemen de besturen in het voorjaar van 2018 een definitief besluit.

Ten dienste van christelijke kerken

De nieuwe organisatie zal zich richten op advies en begeleiding inzake kerkelijke gebouwen en grond. Kerkelijke organisaties kunnen er terecht voor diensten op het terrein van beheer, bemiddeling, herbestemming en transformatie van kerkgebouwen, en alles wat daarmee samenhangt. De intentie is dat op deze manier één professionele organisatie ontstaat met een herkenbare christelijke identiteit. Beide organisaties zien dat de noodzaak hieraan groeiende is, nu steeds meer kerken geconfronteerd worden met tekorten. De behoefte van kerken aan professioneel advies op maat is daarom groter dan ooit. De werkwijze van beide organisaties blijft voorlopig onveranderd naast elkaar bestaan.

Over Kerkelijk Waardebeheer

Kerkelijk Waardebeheer is een jonge organisatie, ontstaan uit het enthousiasme van een aantal bij de kerken betrokken mensen met kennis en ervaring op het terrein van kerken en van vastgoed. Centraal in de dienstverlening staat de vraag hoe gebouwenbezit duurzaam passend is, of kan worden gemaakt, in verband met de kerkelijke opdracht.

Over KKG Adviseurs

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) bestaat sinds 1948 en beheert landbouwgronden en kerkelijke gebouwen van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ook bemiddelt zij bij aan- en verkoop van kerkelijke gebouwen. KKG Adviseurs verricht sinds enige jaren dezelfde diensten voor andere christelijke kerken en daaraan gelieerde instanties.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact op met:

 
Gijsbert Geluk,
Directeur KKG Adviseurs, KKG en KKA
T (06) 38 55 52 22
Petra Stassen,
Directeur Kerkelijk Waardebeheer
T (06) 50 22 83 80

 

 

Bewaarplicht volgens de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft haar regels wat betreft de bewaarplicht aangepast. Dat heeft alles te maken met de voortgaande automatisering, ook op het terrein van de (financiële) administratie. Eén van de regels is dat u uw administratie zeven jaar moet bewaren. Vaak gebeurt dit op papier in ordners. De laatste jaren gaan steeds meer leveranciers digitale facturen versturen via de e-mail, wat natuurlijk handig en goedkoop is.

Alles in ordners

Omdat het onhandig is om op twee verschillende plaatsen dingen op te slaan, printen de meeste mensen de betreffende factuur of declaratie uit en stoppen die in de fysieke map naast de dingen die per post komen. Tot zo ver is er niets aan de hand. Echter, sinds kort heeft de Belastingdienst nieuwe regels. Daarin staat dat u facturen die u digitaal ontvangen heeft, digitaal moet bewaren. Facturen die u op papier ontvangen heeft mag u op papier bewaren, maar het mag ook digitaal.

Dus samengevat: als u alles inscant en digitaal bewaart, dan voldoet u aan de regels. Maar als u alles print en niets digitaal bewaart, dan voldoet u niet aan de regels. Dat is best een ingrijpende verandering, want dat verandert uw werkwijze drastisch. Zie voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

KKA helpt met Basecone

Natuurlijk willen we u hier als KKA bij helpen. Voor een klein bedrag van € 12,04 per administratie per maand (inclusief btw) hebben wij voor u een prachtig gebruiksvriendelijk programma waarmee u uw papieren ordner heel gemakkelijk digitaal bewaart. Dit programma, Basecone, is ook gekoppeld aan Twinfield. Hiermee wordt het inboeken van uw crediteurenadministratie gemakkelijker én u voldoet u helemaal aan de regels van de Belastingdienst! Op onze website kunt u meer informatie vinden over Basecone.

Heeft u vragen of wilt u met Basecone gaan werken, neem dan contact met ons op. Wij helpen u verder!

KKA begroet 500e Twinfield-gebruiker!

Sinds 2011 is KKA dealer van Twinfield voor kerkelijk Nederland. Twinfield is het online boekhoudpakket voor snel en efficiënt boekhouden. Langzamerhand gaan steeds meer kerken over op online boekhouden en verdwijnen de eigen handmatige systemen of boekhoudingen die in Excel worden bijgehouden.

Altijd en overal veilig beschikbaar

Bij Twinfield wordt de administratie volledig in de cloud opgeslagen en geback-upt. De meest actuele financiële gegevens zijn altijd en vanaf iedere locatie beschikbaar. Het enige dat een gebruiker nodig heeft, is een webbrowser met internetverbinding. Er zijn diverse technische maatregelen genomen waardoor de veiligheid optimaal gewaarborgd is.

Zekerheid en continuïteit

Het lijkt erop dat de ANBI regelgeving een extra stimulans is voor een kerkenraad om de wijze waarop zij de administratie voert nog eens tegen het licht te houden. Ook meer zekerheid over de continuïteit van de administratie is een reden om Twinfield te overwegen. Het is dan makkelijk om de administratie over te dragen aan een andere betrokkene. Is een vrijwilliger niet beschikbaar dan kan KKA de rol snel overnemen. Wanneer u wilt of als u even hulp nodig heeft, kijkt KKA gemakkelijk online met u mee. De gestage groei leidde ertoe dat op 11 mei 2017 de 500e gebruiker werd geregistreerd.

Een mooie mijlpaal!

 

Voorlichtingsavonden

Regelmatig organiseren wij voorlichtingsavonden op ons kantoor in Amersfoort. Op de pagina ‘Nieuws’ van onze website kunt u zien wanneer de volgende avond gepland is.

Meer weten over Twinfield? Lees hier meer of neem contact met ons op.

Graag tot ziens!

 

 

KerkSupport in de media: RD 2 mei 2017

KerkSupport biedt kerken helpende hand

 

Reformatorisch Dagblad | 2 mei 2017
Van een medewerker

AMERSFOORT. KKG Adviseurs,een stichting zonder winstoogmerk die diensten verleent aan onder andere kerken, constateert een stijging van het aantal kerkelijke gemeenten dat financieel in de problemen komt. Daarom is de organisatie begonnen met KerkSupport, dat zulke gemeenten wil ondersteunen.

In ruim een maand tijd kreeg hij te maken met vier gemeenten die het moeilijk hebben, zegt Gijsbert Geluk, directeur van KKA, KKG en KKG Adviseurs in Amersfoort, drie stichtingen onder één bestuur die zich bezighouden met het beheer van kerkelijk vastgoed en kerkelijke administratie in de breedste zin van het woord.

De gevolgen van kerkverlating worden steeds zichtbaarder, stelt Geluk. Alle vier de gemeenten vroegen om hulp. Eén ervan was eigenlijk te klein geworden om zelfstandig te kunnen blijven bestaan en zocht naar samenwerking met een andere gemeente. De andere gemeenten hadden te weinig inkomsten om in de toekomst te kunnen voortbestaan. Ze wilden hun beleid aanpassen om het hoofd boven water te kunnen houden, eventueel door het afstoten van gebouwen.

KKG Adviseurs ziet dat steeds meer gemeenten het niet zelf meer aankunnen, aldus Geluk. Als ze met commerciële partners in zee gaan voor advies, kan dat veel kosten. Zijn organisatie heeft een plan gemaakt om deze gemeenten „effectief en zo goedkoop mogelijk te hulp te komen.” Dat gebeurt door middel van KerkSupport, dat hen helpt om een goede afweging te maken. „Het idee is gelanceerd tijdens de Kerkenbeurs medio maart. De komende tijd komen er advertenties in diverse bladen om meer bekendheid te krijgen.”

Het team van KerkSupport bestaat uit dertien personen. De meesten werken bij een van de drie organisaties, maar er zijn ook externe deskundigen aangetrokken, onder wie Jan Boer, gemeenteadviseur bij Kerkvitaal, Alwin Kaashoek, stedenbouwkundige van KAAder Kerkadvies, Cor Schaap, kerkcoach van Bureau Meerzijdig, en gemeenteadviseur Jenneke Span. Daarnaast onderhoudt KerkSupport meer informele contacten met deskundigen.

De mensen van KerkSupport begeleiden, al naar gelang de vraag, een onderdeel of een heel traject, tot en met de verkoop van het kerkgebouw. Geluk: „De kerkverlating is triest. Het is van belang om de goede keuzes te maken, om zo te kunnen blijven functioneren als gemeente.”

>> Meer weten over KerkSupport? Kijk hier!

 

 

Uw begraafplaatsadministratie efficiënt regelen en voldoen aan regelgeving

In een gezamenlijke uitgave van de Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken en de Gemeenteadviseurs Kerkbeheer werd in februari gewezen op de administratieve verplichtingen die kerkelijke gemeentes hebben als zij eigenaar zijn van een begraafplaats.

Zij vallen dan onder het toezicht van de Regionale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Dit betekent dat de gemeente de jaarcijfers van de begraafplaats ter beoordeling dient in te zenden aan het RCBB. Mede in verband met de verplichtingen vanuit de ANBI-wetgeving is het van belang om op de juiste wijze om te gaan met het treffen van voorzieningen voor toekomstig (graf)onderhoud.

Richtlijnen

Ook voor de grafadministratie zijn richtlijnen. Om u te ontzorgen en te voldoen aan de verplichtingen bevelen wij het Begraafplaats Administratie Manager (BAM) pakket aan.

Wat kunt u met het pakket?

Dit pakket registreert de overledenen, rechthebbenden, graven, orders en facturen en een plattegrond van de begraafplaats. Het helpt u om ook de administratie van uw begraafplaats op een efficiënte manier in te richten. Meer hierover leest u hier.

Met BAM voldoet u aan de eisen van de PKN/VKB met betrekking tot een juiste en volledige registratie van de gegevens.

Twinfield als centraal financieel pakket

Er is een koppeling mogelijk vanuit BAM naar Twinfield voor de facturenstroom en het debiteurenbeheer en natuurlijk komen de opbrengsten dan ook in Twinfield. Daarnaast is er een koppeling mogelijk vanuit LRP naar Twinfield. Door beide koppelingen te gebruiken wordt Twinfield het centrale financiële pakket waar alles naar toe geleid wordt. De verplichtingen naar de toekomst (vooruit-ontvangen onderhoud) blijven binnen de boekhouding, dus in Twinfield.

Webbased

Naast Twinfield en LRP is ook het pakket BAM volledig webbased. U ontvangt automatisch updates, alle gegevens zijn altijd en overal paraat. Kortom deze aanvullende toepassing past bij gemeentes die hun administratie goed op orde en op een efficiënte manier willen organiseren om zo kosten te besparen. Dat past bij het streven naar een sluitende begroting.

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op: (033) 467 12 88. Zie ook hier en op de website van Kerkelijke Begraafplaatsenadministraties.

 

Uw administratie in Twinfield met Basecone nog efficiënter!

Basecone is dé nieuwe manier van automatisch verwerken van facturen en documenten. De hoge herkenningsgraad en het grote gemak van aanleveren zorgt voor een continu bijgewerkte boekhouding, betere informatie en lagere kosten.

Basecone accepteert papieren facturen en digitale factuurstromen, stelt een online dossier beschikbaar, verzorgt de autorisatie en integreert met Twinfield. Basecone is veilig beschikbaar via internet.

 

App en e-mail

Met uw Basecone-account kunt u gratis gebruikmaken van de Basecone App. De app is beschikbaar voor iOS en Android. Maak snel en eenvoudig een foto van uw bonnetje of factuur. Dat kunnen meerdere facturen zijn, maar ook meerdere pagina’s. Direct klaar om te versturen en te verwerken. Aanleveren van documenten via e-mail is ook mogelijk.

Stapels

Het is niet nodig om uw facturen en documenten één voor één aan te leveren. U maakt gewoon één grote stapel en uploadt deze naar Basecone. Met de eenvoudige splits- of samenvoegoptie kunt u alles knippen en samenvoegen zoals u wilt.

Bewijsdocument beschikbaar

Als u uw documenten hebt geüpload, kunt u ze voorzien van aanvullende informatie. Niet alleen uw inkoopfacturen worden eenvoudig en snel door Basecone verwerkt, maar u kunt ook uw verkoopfacturen verwerken. Hierbij kunt u gemakkelijk debiteuren aanmaken en opslaan in uw boekhoudpakket. Naast in- en verkoopfacturen kunt u memoriaal boekingen maken. Op deze manier is altijd een bewijsdocument achter uw transactie in uw boekhoudpakket beschikbaar.

KKA één loket en helpdesk

Voor kerken en stichtingen is KKA supervisor van Twinfield en ook van Basecone. Dit heeft als voordeel dat u met al uw vragen over uw administratie, jaarrekening, Twinfield en Basecone bij één loket terecht kunt, namelijk bij KKA in Amersfoort.

Via KKA kosten al deze voordelen van Basecone u slechts € 9,95 per maand per administratie (exclusief btw). U kunt per licentie met een onbeperkt aantal gebruikers werken in Basecone. Deze kosten heeft u door het grote gebruiksgemak vast snel terugverdiend!

Meer informatie?

Zie hier voor meer informatie. U kunt ons bellen, (033) 467 10 12 en mailen. Wij helpen u graag verder.

 

Verhuizen: onvermijdelijk voor predikanten

Het ambt van een predikant gaat meestal gepaard met diverse verhuizingen. Elke keer weer brengt dat veel werk met zich mee. Het is ook een zaak van vertrouwen, uw waardevolle eigendommen vragen immers om maatwerk en zorgvuldigheid. Wat u – ook als u geen predikant bent – nodig hebt, is een goede en betrouwbare partij die u veel werk uit handen kan nemen.

Wij bevelen u hiervoor één van onze relaties van harte aan: Kattenberg Verhuizingen.

De keuze voor Kattenberg geeft u de garantie van een vertrouwd en professioneel verhuisbedrijf. Kattenberg heeft de expertise als Hofleverancier, Erkende Verhuizer en Zorgverhuizer. Hierdoor bent u verzekerd dat uw inboedel bij hen in de allerbeste handen is.

Heeft u verhuisplannen? Neem vooral contact op met Kattenberg!

 

Kattenberg_Adv

 

De meeste kerken regelden de giftenaftrek…

Het Nederlands Dagblad meldde op 20 januari 2016 dat de aftrek van giften aan kerken vrijwel veiliggesteld is. Zij constateren dat bijna alle kerkgenootschappen voldoen aan de nieuwe transparantieregels van de Belastingdienst.

…maar nog niet allemaal!

Elke gemeente is sinds 1 januari verplicht om transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens moeten online beschikbaar zijn. Wie dit eind maart nog niet geregeld heeft, krijgt een waarschuwing. Daarna kan een ANBI-status worden ingetrokken, waardoor bijvoorbeeld giften niet meer aftrekbaar zijn en schenk- en erfbelasting ineens betaald moeten worden.

Voorkom deze teleurstelling voor uw gemeente en behoud uw ANBI-status!

Voldoet uw gemeente nog niet aan de nieuwe regels van de Belastingdienst? KKA helpt u met het verzorgen van de administratie, het opstellen van de jaarrekening en het op orde brengen van de ANBI-status. Wanneer u wilt, kunt u ook gebruikmaken van ons ANBI-portaal.

Neem vrijblijvend contact op met ons ANBI-team. Wij komen graag naar u toe en helpen u.

Lees hier het genoemde artikel in het Nederlands Dagblad van 20 januari 2016

Denktank moet ‘zwarte gaten’ in kerkelijk landschap voorkomen

Artikel Reformatorisch Dagblad, 19-12-2015 | Foto’s Niek Stam

Symposium van KKG-KKA in Nijkerk – 18 december 2015

Richt een landelijke denktank op om te praten over de „zwarte gaten” in kerkelijk Nederland: plekken op de landkaart waar het Evangelie niet helder meer schijnt. Daarvoor pleitte prof. dr. H. J. Selderhuis gisteren tijdens het symposium van KKG-KKA.

De hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) lanceerde zijn idee tijdens een symposium in Nijkerk. De bijeenkomst in De Schakel was georganiseerd door het Kantoor der Kerkelijke Goederen en het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKG en KKA), die vooral actief zijn binnen gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van directeur H. Wobben.

Virtuele gemeente

Prof. Selderhuis kwam met zijn stelling tijdens een discussie met dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, over de toekomst van de kerk. Gespreksleider ds. G. de Fijter vroeg hen naar de witte vlekken op de kerkelijke kaart, plaatsen zonder gemeente. Prof. Selderhuis wilde niet spreken van witte vlekken maar van zwarte gaten, omdat daar het licht van het Evangelie niet helder meer schijnt. Hij stelde voor om „met elkaar” op korte termijn een denktank op te zetten om te kijken wat er gedaan kan worden.

Desgevraagd lichtte hij toe dat hij denkt aan een overleggroep van mensen uit verschillende kerkelijke gemeenten en personen die verstand hebben van kerkelijk vastgoed. Dit overleg zou een landelijk karakter kunnen dragen. De hoogleraar zei dat hij zo nodig een voortrekkersrol wil spelen en dat geïnteresseerden bij hem terechtkunnen.

Hij liet nog een andere proefballon op, namelijk een virtuele gemeente van christenen uit allerlei kerken. Het gaat er hierbij om in een bepaalde omgeving de namen van alle christenen in een bestand in te voeren. Hierdoor kunnen christenen in een bepaalde wijk of regio elkaar beter leren kennen en kunnen ze bepaalde zaken, zoals een zangavond, samen organiseren.

Kerkmuren

Dr. Plaisier zei de indruk te hebben dat kerkmuren in onze tijd nog maar weinig betekenis hebben. Hij hoopt dat het zich zal vertalen in een nieuwe manier van samen kerk-zijn.

De scriba van de Protestantse Kerk vindt het een bekrompen manier van denken als de overheid niet langer informatie wil verstrekken aan de kerken over de verhuizing van hun leden. „Hoe kan de overheid het hebben over een participatiesamenleving, waarbij kerken worden ingeschakeld, en tegelijk deze lichte dienstverlening aan de kerken weigeren?”

D66 wil –gesteund door VVD en PvdA– een einde maken aan de zogenoemde SILA-stip die kerkleden hebben in de gemeentelijke basisadministratie. Gemeenten verstrekken gegevens over verhuizing, huwelijk en scheiding van burgers met zo’n digitaal kenmerk aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. De stemming over de motie van D66 staat gepland voor februari.

Er ontstond discussie over het eventueel verhuren of verkopen van een kerkgebouw aan een migrantenkerk. Dr. Plaisier stelde voor om in voorkomende gevallen een kerk zo nodig beneden de maximale prijs te verkopen.

Een kerkrentmeester van de protestantse gemeente Amsterdam adviseerde om tegelijk creatief en commercieel met de gebouwen om te gaan. Zo kan de Keizersgrachtkerk in Amsterdam mede dankzij verhuur behouden blijven voor kerkelijk gebruik.

Ontzorgen

Wobben ging in gesprek met drs. C. de Raadt, vicevoorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zei dat de samenwerking tussen KKG/KKA en de VKB steeds beter wordt. ”KerkDialoog”, een vorm van procesbegeleiding, is een gezamenlijk product van beide organisaties. Een gezamenlijk symposium zagen beiden wel zitten.

Maar er blijven verschillen. Wobben zei dat het Kantoor der Kerkelijke Goederen en het Kantoor der Kerkelijke Administratie veel doen om kleine gemeenten te ondersteunen. Als de colleges van kerkrentmeesters in kleine gemeenten niet meer goed bemenst kunnen worden, zou KKG/KKA eventueel taken kunnen overnemen. Drs. De Raadt denkt daar anders over. „Ontzorgen kan leiden tot het weghalen van verantwoordelijkheid op plaatselijk niveau. De vitaliteit bij de colleges van kerkrentmeesters moet terugkomen.”

KKGKKA-symposium-3467 KKGKKA-symposium-3453 KKGKKA-symposium-3422 KKGKKA-symposium-3409 KKGKKA-symposium-3333 KKGKKA-symposium-3274 KKGKKA-symposium-3269 KKGKKA-symposium-3266 KKGKKA-symposium-3242

KKA-KKG helpt kerk van A t/m Z

De aankoop van landbouwgrond is voor kerken op dit moment de beste belegging, weet Henk Wobben. ‘Ik zou mijn laatste cent uitgeven aan pastoraat.’

 

Halverwege het gesprek slaakt Henk Wobben (66) een zucht en valt even stil. Hij heeft net beleden dat ‘de Here de kerk in stand houdt’. Maar wat hij te zien krijgt bij kerken is niet best. ‘De krimp van de kerk is nog lang niet aan zijn einde. Bij de Protestantse Kerk is geen enkele kentering te zien van de jaarlijkse daling.’ Wobben kan het weten, want hij verdiept zich al bijna twintig jaar in de financiële administratie van plaatselijke gemeenten. Verlies aan leden vertaalt zich direct naar teruglopende financiën. Vrijdag neemt hij afscheid als directeur van KKA/KKG, een bureau dat voor kerken de administratie verzorgt en goederen beheert.

Hier leest u het gehele artikel uit het Nederlands Dagblad van 16 december 2015.