Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

KKG, de vastgoedspecialist

Op dit moment beheren wij – het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) – ca. 12.500 ha. agrarisch vastgoed en ca. 400 panden van kerken en daaraan gelieerde instellingen door het hele land.

Jaarlijks groeit onze beheerportefeuille met zo’n 5%. Steeds meer kerken besluiten om het beheer van hun vastgoed uit te besteden. Dit is onder andere het gevolg van de terugloop van expertise binnen de eigen gelederen en de zorg aangaande de continuïteit van het beheer.

Wisselingen binnen de colleges volgen elkaar in rap tempo op, waarbij het lastig is nieuwe mensen te vinden die affiniteit hebben met vastgoed. Daarnaast is het zo dat met name binnen colleges van kerkrentmeesters een beweging op gang komt waarbij men zich meer wenst te focussen op de kerntaak.

Beheer uitbesteden

Wanneer u overweegt het beheer uit te besteden, is KKG een logische keuze. Ons kantoor beschikt namelijk over vijf ervaren rentmeesters met een landelijke dekking. Onze rentmeesters spreken “de taal van de kerk”.

Ons kantoor voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Kadastrale recherche naar de bezittingen van het betreffende college
 • Pachters bezoeken plus verslaglegging daarvan
 • Actualiseren van de pachtovereenkomsten
 • KKG is het eerste aanspreekpunt voor de pachters
 • KKG adviseert het college; de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij het college
 • Debiteuren bewaking
 • Contractbewaking waarbij pachtverhogingen automatisch worden doorgevoerd en u tijdig wordt geattendeerd op het aflopen van contracten

Als relatie krijgt u een rekening-courant verhouding met ons kantoor, waarbij wij nota’s voor waterschaps- en ruilverkavelingslasten controleren, betalen en voor zover mogelijk doorberekenen aan de pachters. KKG heeft een volledig geautomatiseerde contractadministratie waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente software. Daarnaast hebben wij de beschikking over een digitaal archiefsysteem. Hierdoor zijn belangrijke stukken altijd op zeer korte termijn op te vragen.

Kortom: uw college wordt volledig ontzorgd!

 

Naast het beheer van vastgoed bieden wij de volgende diensten aan:

 • Taxatie van kerkelijk vastgoed
 • Bemiddeling bij aan- en verkoop van kerkelijk vastgoed
 • Taxatie van landelijk vastgoed
 • Belegging in landelijk vastgoed
 • Vertegenwoordiging in landinrichtingsprojecten en vrijwillige kavelruilprojecten
 • Vertegenwoordiging in onteigeningszaken
 • Vertegenwoordiging bij juridische geschillen

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van het beheer aan KKG, neem dan contact op met de rentmeester in uw regio.