Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Subsidieaanvraag voor monumentale (kerk)gebouwen volledig voor u geregeld!

Wilt u weten wat de toekomstige mogelijkheden van uw kerkgebouw zijn?

 

Soms is herbestemming van uw kerkgebouw helaas onvermijdelijk. Na jarenlang kerkelijk gebruik is het vaak lastig om te bepalen wat de andere mogelijkheden van uw gebouw zijn. Een vraag die we veel tegenkomen is of het mogelijk is om een ‘verantwoorde bestemming’ aan het kerkgebouw te geven en of het mogelijk is om daarnaast nog religieuze activiteiten in het gebouw te ontplooien. Ook het bepalen van een juiste organisatiestructuur en het vinden van de juiste partners die het risico willen dragen, blijkt in de praktijk ingewikkeld.

Ook dit jaar stelt de rijksoverheid weer subsidie beschikbaar om hier door middel van een nader uit te voeren onderzoek meer inzicht in te krijgen. Vanaf 1 oktober t/m 30 november a.s. kunt u namelijk weer subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van uw kerkgebouw. Deze regeling is bedoeld voor een monumentaal of beeldbepalend/karakteristiek kerkgebouw dat (in de toekomst) niet meer primair voor religieuze functies zal worden gebruikt of al niet meer in gebruik is.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vergoedt maar liefst 70% van de gemaakte onderzoekskosten.

Dit is dus uw kans om betaalbaar onderzoek te laten doen en de mogelijkheden te laten onderzoeken.

De haalbaarheidsonderzoeken kunnen betrekking hebben op een breed spectrum aan onderwerpen:

  • onderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden van het gebouw (al dan niet in combinatie met het kerkelijk gebruik);
  • onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw;
  • cultuurhistorisch, architectuurhistorisch of bouwhistorisch onderzoek;
  • onderzoek naar de bouwkundige staat;
  • taxaties ten behoeve van de waardebepaling bij verkoop of overdracht;
  • onderzoek naar de financiële haalbaarheid van herbestemmen (investeringsraming, exploitatieopzet en marktconsultatie);
  • procesgericht onderzoek (overleg met omwonenden, gemeente e.d.).

 

Nauwe samenwerking

Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) en KAAder kerkadvies werken nauw samen om u zo breed mogelijk van dienst te zijn. Wij kunnen bovenstaande haalbaarheidsonderzoeken voor u verzorgen en hiermee u volledig òntzorgen. De marktkennis van KKG en de ruimtelijke kennis van KAAder kerkadvies vullen elkaar daarin goed aan. Beiden kennen de kerkelijke wereld van binnenuit; dit alles maakt het onderzoeksresultaat tot een echt integraal en uniek product.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid of meer informatie willen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen de subsidieaanvraag geheel voor u verzorgen.

Let op: uiterlijk 30 november 2017 moet de aanvraag ingediend zijn dus begin op tijd!

 

Volledige subsidieregeling

De volledige subsidieregeling vindt u hier. Voldoet uw gebouw niet aan de criteria van de subsidieregeling maar herkent u zich wel in (een deel) van de vraagstukken? Neem ook dan gerust contact met ons op, zodat we samen kunnen bepalen wat we voor u kunnen betekenen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gijsbert Geluk
Kantoor der Kerkelijke Goederen

Kantoor der Kerkelijke Goederen
T (06) 38 55 52 22
E g.geluk@kkgkka.nl
www.kkgkka.nl

 

Alwin Kaashoek
KAAder kerkadvies

KAAder kerkadvies
T (06) 24 49 18 48
E info@kaader.nl
www.kaader.nl