Kantoor der Kerkelijke Goederen, hét rentmeesterskantoor voor PKN-gemeenten en daaraan gelieerde organisaties voor beheer onroerend goed, taxaties, aan- en verkoop en herbestemming kerkelijke gebouwen (bv. kerk, kerkgebouw en pastorie).

Tijdelijke verhuur pastorie of kosterswoning

Als u uw pastorie of kosterswoning wilt verhuren, dan kunt u tegenwoordig gebruikmaken van een kortdurend huurcontract.

Kortdurende verhuur houdt het volgende in:

  • Duur 0 – 2 jaar (maximaal 1 contract)
  • Geen voorwaarden
  • Huurprijs kunt u zelf bepalen, tenzij huurprijs lager is dan € 710,68
  • Tussentijds opzeggen verhuurder: nee
  • Tussentijds opzeggen huurder: ja

Hoe zit het met huurbescherming?

Voor verhuur op basis van een kortdurend huurcontract geldt geen uitgebreide huurbescherming zoals bij normale verhuur. Aan het einde van het huurcontract moet de huurder de woning verlaten.

Verlaat de huurder niet op tijd de woning, dien dan bij de rechter een verzoek tot ontruiming in. Anders wordt de huurovereenkomst gezien als een overeenkomst met huurbescherming, waardoor het nog lastiger wordt om de huurder uit het huis te krijgen.

Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder een tot drie maanden van tevoren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.

Wie of wat bepaalt de huurprijs?

U mag, als woningeigenaar, zelf bepalen hoeveel u vraagt als de huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 710,68 ligt. Bij een lagere huurprijs moet de hoogte bepaald worden aan de hand van het woningwaarderingsstelsel.

Als de gevraagde huurprijs boven de liberalisatiegrens uitkomt, heeft de huurder zes maanden de mogelijkheid om een beoordeling te vragen aan de huurcommissie.

De rentmeester van KKG in uw regio kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van een overeenkomst voor tijdelijke verhuur of u deskundig advies geven.